Toimi - toimijuus tulevaisuuteen

 

Toimi - toimijuus tulevaisuuteen on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Hankkeen koulutuksissa kehitetään tulevaisuusorientoitunutta ohjausta sekä ohjauskulttuuria, jossa tunnistetaan työelämän skenaarioita.

Koulutuksessa luodaan työskentelytapoja, jotka edistävät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Urasuunnittelutaidot liittyvät arjenhallintaan, oppimiseen, muutoksessa toimimiseen sekä itsearviointi-, työnhaku- ja tulevaisuudenlukutaitoihin.

Koulutuksissa kehitetään myös yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka auttavat tunnistamaan esteitä opinnoissa. Työskentelytapojen avulla oppijoiden osallisuus ja vastuun ottaminen omista opinnoista vahvistuvat.

Koulutuksen tarkoitus on lisätä opetushenkilöstön ohjauskykyä, luoda alueellisia malleja uraohjaukseen sekä tuottaa sähköistä ohjausmateriaalia.

Kohderyhmä

Perus- ja lukiokoulutuksen, ammatillinen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö. Koulutukset ovat kohderyhmälle maksuttomia.

Toteutus

Koulutus toteutetaan tarpeen mukaan eri puolella Suomea. Koulutukset toteuttavat yhteystyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kysy tarkempia tietoja, yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.